Montserrat Comellas i Barri – El romanticisme musical a Barcelona

Montserrat Comellas i Barri
El romanticisme musical a Barcelona

Precio: 11,50 € con IVA

Descripción:

Montserrat Comellas i Barri – El romanticisme musical a Barcelona


Aquest llibre analitza els concerts de música instrumental celebrats a Barcelona entre els anys 1800 i 1868. Es tracta d’un tema del tot inèdit, ja que fins ara només un aspecte molt concret com és l’estada de Franz Liszt a la ciutat havia estat objecte d’estudis previs, i encara plens d’errors i d’imprecisions. L’autora indaga en els protagonistes d’aquests concerts (Franz Liszt o Sigismond Thalberg, per exemple), en llur repertori musical, en els teatres i les entitats culturals i musicals on es van fer aquests concerts, i en la resposta del públic i de la crítica davant d’aquella incipient manifestació musical. El llibre, en què s’aconsegueix harmonitzar el caràcter divulgatiu amb l’irrenunciable rigor científic que el tema mereix, és producte de molts anys d’investigació de l’autora; de fet, és fill gairebé directe de la seva tesi doctoral. Montserrat Comellas i Barri és doctora en Història de l’Art (especialitat de Musicologia) per la Universitat Autònoma de Barcelona. És premi Emili Pujol de Musicologia de 1997 pel seu treball Activitat concertística a Barcelona durant la primera meitat del segle XIX (aproximació històrica). Així mateix, ha col·laborat amb diverses editorials en temes musicals i ha publicat articles en revistes de musicologia.